تبلیغات
هیئت بسکتبال خوی - معرفی اعضای هیئت بسکتبال شهرستان خوی
معرفی اعضای هیئت بسکتبال شهرستان خوی

آقای سیدجمال حسنی-رئیس هیات
خانم لعیا فتحعلی زاده - نائب رئیس و مربی
آقای مجید خسروی - سرمربی
آقای خلیل مصطفی زاده - مسئول کمیته پیشکسوتان
آقای ابراهیم خلیل جعفری زاده - مسئول کمیته انظباطی
آقای یونس جانگداز - مسئول روابط عمومی
آقای محمدعلی فیض الله زاده - مربی
آقای مهدی رنجبر حاجی حسینلو - مربی
آقای حسین مسرور - مربی
آقای سینا ارلانی - مربی
خانم فرزانه آیرملو - مربی

  • تعبیر خواب
  • آی آر آی بی
  • ضایعات