تبلیغات
هیئت بسکتبال خوی - کمیته داوران
کمیته داوران

آقای حسن اسمعیلی - رئیس کمیته داوران
آقای رضا صفرعلیزاده - معاون رئیس
آقای محمدعلی فیض اله زاده - داور
آفای مجید خسروی - داور
آقای سعید اصغرنژاد - داور
آقای توحید سیفلو - داور
آقای حسین مسرور - داور
آقای آرش حسن پور اصل- داور
آقای محمد علی شاهین پور - داور
آقای مهدی رنجبر حاجی حسینلو - داور
آقای سینا ارلانی - داور
خانم فرزانه آیرملو - داور
خانم لعیا فتحعلیزاده - داور

خانم لیلا فتحعلیزاده - داور

  • تعبیر خواب
  • آی آر آی بی
  • ضایعات